Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji

Powiatowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Opatowie zostało powołane Uchwałą Rady Powiatu w Opatowie dnia 22 lutego 2017 roku. Siedziba instytucji mieści się w Domu Muzealnym przy ulicy Szpitalnej 4A w Opatowie.
Przedmiotem działań  PCKTIR jest : 
- Organizowanie  i prowadzenie działalności kulturalnej w powiecie opatowskim.
- Tworzenie nowych produktów turystycznych, kulturalnych, oraz rekreacyjno – wypoczynkowych  w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego powiatu opatowskiego, służące podniesieniu jego atrakcyjności.
- Tworzenie warunków i przestrzeni do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjnej, sportowej, wypoczynkowej oraz rozwoju szeroko pojętej  turystyki na terenie powiatu opatowskiego.
- Dbanie i promowanie  dobra kulturalno – historycznego na terenie powiatu i województwa.
- Krzewienie historii i tradycji naszego regionu.

Powiatowe Centrum Kultury obecnie administruje następującymi obiektami:

  1. Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego
  2. Plac rekreacyjno – wypoczynkowy „Promenada”  - w okresie letnim
  3. Lodowisko „Promenada ” - w okresie zimowym
  4. Dom Muzealny
  5. Muzeum Geodezji i Kartografii
  6. Muzeum Ziemi Opatowskiej