Otwarcie wystawy stałej „Złoty Wiek Opatowa”

Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie realizuje Zadanie, jakim jest „Organizację wystawy stałej „Złoty Wiek Opatowa” – zadanie realizowane w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, które zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Wystawę „Złoty Wiek Opatowa” będzie można podziwiać od 17 października bieżącego roku w Podziemiach Opatowskich.

Tematycznie ”Złoty Wiek Opatowa” odnosi się do czasów trwających od końca XV do połowy XVII stulecia. W okresie tym Opatów był jednym z najważniejszych miast w Rzeczpospolitej, miejscem sejmików ziemskich szlachty sandomierskiej i ośrodkiem prężnie rozwijającego się handlu na skalę międzynarodową. „Złoty Wiek Opatowa” obrazuje wspaniałą przeszłość miasta, zwłaszcza poprzez postać kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego. Wokół jego postaci i zabytków, znajdujących się w mieście dzięki niemu, przedstawiono mało znaną historię, zasługującą na popularyzację. Wystawa łączy skopiowane bądź zreprodukowane w nowoczesnej formie dzieła wspomnianej epoki, znajdujące się w Opatowie i okolicach z elementami multimedialnymi i interaktywnymi.

W ramach zadania powstaje nowa oferta edukacyjna – udział w zajęciach nie będzie odpłatny. Oferta ma celu edukację dzieci i młodzieży szkolnej z terenu całego powiatu opatowskiego o wielkiej przeszłości tej ziemi. Aktywnemu odkrywaniu historii i tajemnic przeszłości miasta Opatowa ma służyć m.in. fragment wystawy, który zawiera układanki z herbów, a także ściana z odwracanych kwadratów ilustrująca rolę i znaczenie społeczności żydowskiej w dziejach Opatowa. Ponadto, z bogactwem historii będą mogli zapoznać się nie tylko dzieci i młodzież, ale również osoby dorosłe i seniorzy. W tym celu zaplanowano wykłady prowadzone przez przewodników Podziemi Opatowskich.

logo MKiDN