Modernizacja infrastruktury PCKTiR

Powiat Opatowski podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych, usługi i dostawy wyposażenia w ramach Projektem Nowe oblicze oferty edukacyjno-kulturalnej Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie” który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Projekt pn. „Nowe oblicze oferty edukacyjno - kulturalnej Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie” zakłada modernizację infrastruktury PCKTiR w Opatowie poprzez szereg prac budowlanych w budynku Podziemnej Trasy Turystycznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i opracowaniem stosownej dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji projektu oraz usługę inspektora nadzoru.

Planuje się modernizację pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku - na potrzeby sal wystawowych, pracowni warsztatowych, pomieszczeń gospodarczych, łazienek oraz doposażenie obiektu - wyposażenie komputerowe, meble, wyposażenie multimedialne, wystawiennicze. W chwili obecnej budynek Podziemnej Trasy Turystycznej wymaga gruntownej przebudowy - przestarzałe instalacje wewnętrzne, zniszczone ściany oraz posadzka, zły stan sanitarno-techniczny łazienek.

Projekt zakłada stworzenie nowej oferty kulturalnej,  dla dzieci i młodzieży będą prowadzone zajęcia edukacyjne o tematyce historycznej i regionalistycznej, będą to m.in. warsztaty archeologiczne "Pradzieje Ziemi Opatowskiej" - „mini wykopaliska” w piaskownicy; warsztaty geologiczne. Dla dorosłych i seniorów w salach wystawowych będzie możliwe oglądanie umieszczonych rzeźb i prac regionalnych artystów. W celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym osobom z niepełnosprawnościami zostanie przygotowana prezentacja multimedialna przez przewodników Podziemnej Trasy Turystycznej w Opatowie prezentująca bogactwo organizowanych wystaw. Bedzie to wirtualny spacer po podziemiach przez osoby niepełnosprawne. Prezentacja zawierać będzie zdjęcia oraz krótkie filmy z Podziemnej Trasy, na podstawie których przewodnik "oprowadzi" turystów. Prezentacja wyświetlana będzie w pracowni warsztatowej zlokalizowanej na parterze budynku.

Całkowita wartość Projektu to blisko 350 000,00 zł z czego 250 000,00 zł to środki uzyskane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.