Projekt Świetlic Środowiskowych w Opatowie

Prawie milion złotych dofinansowania unijnego zostanie przeznaczonych na utworzenie nowych świetlic środowiskowych w Opatowie. Beneficjentem projektu pt. „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego” jest Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie. Świetlice będą działać w budynku Zespołu Szkół nr 2 oraz w Opatowskim Ośrodku Kultury.

Łączne wsparcie udzielone zostanie 70 uczestnikom. Dla 10 rodziców/opiekunów prawnych w ramach projektu przewiduje się specjalistyczne poradnictwo rodzinne i prawne. Okres realizacji: czerwiec 2020 – sierpień 2021. Celem głównym projektu jest profilaktyka społeczna, mająca na celu przeciwdziałanie oraz minimalizacja skutków wykluczenia społecznego poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych oraz realizację zajęć, nastawionych głównie na rozwój kompetencji kluczowych psychospołecznych wraz z poradnictwem rodzinnym. Młodzi ludzie będą mogli odrabiać prace domowe, brać udział w dodatkowych zajęciach wyrównujących braki wiedzy szkolnej, a także korzystać z szerokiej oferty innych zajęć edukacyjnych. Dodatkowo prowadzone będą zajęcia muzyczne, taneczne i z języka angielskiego.

Podpisanie projektu odbyło się 9 czerwca 2020 roku w gmachu Filharmonii Kieleckiej. W imieniu władz wojewódzkich umowę podpisali Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik. Władze powiatowe reprezentowali Starosta Tomasz Staniek, wicestarosta Małgorzata Jalowska oraz w imieniu PCKTiR dyrektor Andrzej Żychowski i główna księgowa Monika Szostak. Partnerem projektu jest Fundacja Centrum Europy Lokalnej.