Dzień Dziecka w Domu Muzealnym

Z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca 2020 roku Dom Muzealny otworzył swoje drzwi specjalnie dla dzieci. Najmłodsi wraz z rodzicami mogli zapoznać się z naszą placówką i jej wyposażeniem. Główną atrakcją była diorama, czyli rodzaj makiety modelarskiej, przedstawiająca bitwę pod Grunwaldem, wykonana przez pana Adama Kmiecickiego.

Wielkie zainteresowanie wzbudziły też eksponaty Muzeum Geodezji i Kartografii oraz liczne regionalia, które są świadkami historii naszej, opatowskiej ziemi.

Składamy serdeczne podziękowania dla autora dioramy, która nadal będzie dostępna dla zwiedzających oraz dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opatowie, która zapewniła dla dzieci słodki poczęstunek w postaci „Krówki Opatowskiej”.

Dzień otwarty naszego Muzeum to pomysł na popularyzację muzealnictwa i regionalizmu wśród młodego pokolenia. To sposób na rozbudzenie zainteresowań i przekazywanie dziedzictwa, dorobku minionych pokoleń. Z przyjemnością będziemy tę ideę kontynuować.