Rocznica stracenia Powstańców 1863 roku.

Dnia 30 kwietnia 2020 r., w 156. rocznicę stracenia sześciu Powstańców, na Ich pomniku-mogile, znajdującej się w pobliżu szpitala św. Leona w Opatowie złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz. Upamiętnienia bohaterów walk o wolność z okresu Powstania Styczniowego dokonali: pan Starosta Opatowski Tomasz Staniek, przedstawiciele Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie: pan dyrektor Andrzej Żychowski, pani Sylwia Szmalec oraz przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej pan Zbigniew Zybała.

W sytuacji, kiedy niestety niemożliwa była zaplanowana duża uroczystość, łączmy się symbolicznie w pamięci o Tych, którzy oddali życie za wolność i niepodległość Ojczyzny. Gloria victis!