Ebook "Mały przewodnik po Ziemi Opatowskiej"

Pragnąc ułatwć dostęp do informacji o regionalnych atrakcjach i zabytkach, przewodnicy Podziemnej Trasy Turystycznej w Opatowie - Artur Dębski i Małgorzata Simla stworzyli mini przewodnik. Jest to podręczny, elementarny, skupiający w sobie najważniejsze informacje oraz zdjęcia e-book "Mały przewodnik po Ziemi Opatowskiej" - już dostępny do pobrania w formacie PDF.

Zapraszamy do Opatowa!

Modernizacja infrastruktury PCKTiR

Powiat Opatowski podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych, usługi i dostawy wyposażenia w ramach Projektem Nowe oblicze oferty edukacyjno-kulturalnej Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie” który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Projekt pn. „Nowe oblicze oferty edukacyjno - kulturalnej Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie” zakłada modernizację infrastruktury PCKTiR w Opatowie poprzez szereg prac budowlanych w budynku Podziemnej Trasy Turystycznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i opracowaniem stosownej dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji projektu oraz usługę inspektora nadzoru. Planuje się modernizację pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku - na potrzeby sal wystawowych, pracowni warsztatowych, pomieszczeń gospodarczych, łazienek oraz doposażenie obiektu - wyposażenie komputerowe, meble, wyposażenie multimedialne, wystawiennicze. W chwili obecnej budynek Podziemnej Trasy Turystycznej wymaga gruntownej przebudowy - przestarzałe instalacje wewnętrzne, zniszczone ściany oraz posadzka, zły stan sanitarno-techniczny łazienek.

Projekt zakłada stworzenie nowej oferty kulturalnej,  dla dzieci i młodzieży będą prowadzone zajęcia edukacyjne o tematyce historycznej i regionalistycznej, będą to m.in. warsztaty archeologiczne "Pradzieje Ziemi Opatowskiej" - „mini wykopaliska” w piaskownicy; warsztaty geologiczne. Dla dorosłych i seniorów w salach wystawowych będzie możliwe oglądanie umieszczonych rzeźb i prac regionalnych artystów. W celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym osobom z niepełnosprawnościami zostanie przygotowana prezentacja multimedialna przez przewodników Podziemnej Trasy Turystycznej w Opatowie prezentująca bogactwo organizowanych wystaw. Bedzie to wirtualny spacer po podziemiach przez osoby niepełnosprawne. Prezentacja zawierać będzie zdjęcia oraz krótkie filmy z Podziemnej Trasy, na podstawie których przewodnik "oprowadzi" turystów. Prezentacja wyświetlana będzie w pracowni warsztatowej zlokalizowanej na parterze budynku.

Całkowita wartość Projektu to blisko 350 000,00 zł z czego 250 000,00 zł to środki uzyskane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt Świetlic Środowiskowych w Opatowie

Prawie milion złotych dofinansowania unijnego zostanie przeznaczonych na utworzenie nowych świetlic środowiskowych w Opatowie. Beneficjentem projektu pt. „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego” jest Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie. Świetlice będą działać w budynku Zespołu Szkół nr 2 oraz w Opatowskim Ośrodku Kultury.

Łączne wsparcie udzielone zostanie 70 uczestnikom. Dla 10 rodziców/opiekunów prawnych w ramach projektu przewiduje się specjalistyczne poradnictwo rodzinne i prawne. Okres realizacji: czerwiec 2020 – sierpień 2021. Celem głównym projektu jest profilaktyka społeczna, mająca na celu przeciwdziałanie oraz minimalizacja skutków wykluczenia społecznego poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych oraz realizację zajęć, nastawionych głównie na rozwój kompetencji kluczowych psychospołecznych wraz z poradnictwem rodzinnym. Młodzi ludzie będą mogli odrabiać prace domowe, brać udział w dodatkowych zajęciach wyrównujących braki wiedzy szkolnej, a także korzystać z szerokiej oferty innych zajęć edukacyjnych. Dodatkowo prowadzone będą zajęcia muzyczne, taneczne i z języka angielskiego.

Czytaj więcej

Dzień Dziecka w Domu Muzealnym

Z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca 2020 roku Dom Muzealny otworzył swoje drzwi specjalnie dla dzieci. Najmłodsi wraz z rodzicami mogli zapoznać się z naszą placówką i jej wyposażeniem. Główną atrakcją była diorama, czyli rodzaj makiety modelarskiej, przedstawiająca bitwę pod Grunwaldem, wykonana przez pana Adama Kmiecickiego.

Czytaj więcej