Dzień Dziecka w Domu Muzealnym

Z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca 2020 roku Dom Muzealny otworzył swoje drzwi specjalnie dla dzieci. Najmłodsi wraz z rodzicami mogli zapoznać się z naszą placówką i jej wyposażeniem. Główną atrakcją była diorama, czyli rodzaj makiety modelarskiej, przedstawiająca bitwę pod Grunwaldem, wykonana przez pana Adama Kmiecickiego.

Wielkie zainteresowanie wzbudziły też eksponaty Muzeum Geodezji i Kartografii oraz liczne regionalia, które są świadkami historii naszej, opatowskiej ziemi.

Składamy serdeczne podziękowania dla autora dioramy, która nadal będzie dostępna dla zwiedzających oraz dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opatowie, która zapewniła dla dzieci słodki poczęstunek w postaci „Krówki Opatowskiej”.

Dzień otwarty naszego Muzeum to pomysł na popularyzację muzealnictwa i regionalizmu wśród młodego pokolenia. To sposób na rozbudzenie zainteresowań i przekazywanie dziedzictwa, dorobku minionych pokoleń. Z przyjemnością będziemy tę ideę kontynuować.

Rocznica stracenia Powstańców 1863 roku.

Dnia 30 kwietnia 2020 r., w 156. rocznicę stracenia sześciu Powstańców, na Ich pomniku-mogile, znajdującej się w pobliżu szpitala św. Leona w Opatowie złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz. Upamiętnienia bohaterów walk o wolność z okresu Powstania Styczniowego dokonali: pan Starosta Opatowski Tomasz Staniek, przedstawiciele Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie: pan dyrektor Andrzej Żychowski, pani Sylwia Szmalec oraz przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej pan Zbigniew Zybała.

W sytuacji, kiedy niestety niemożliwa była zaplanowana duża uroczystość, łączmy się symbolicznie w pamięci o Tych, którzy oddali życie za wolność i niepodległość Ojczyzny. Gloria victis!

Geodezja trochę inaczej

Dotychczas prezentowaliśmy Państwu zbiory Domu Muzealnego wystawione w gablotach i udostępnione dla zwiedzających, głównie zebrane w salach, poświęconych dziejom Ziemi Opatowskiej. Chcemy też napisać o eksponatach zbieranych, katalogowanych i przygotowywanych do wystawienia w najbliższej przyszłości. Jak Państwo wiecie, zasadniczą część naszego budynku zajmują zbiory Muzeum Geodezji i Kartografii. Jeśli do tego dodamy elementy topografii, geografii, astronomii, geologii i kilku innych pokrewnych dziedzin, to otrzymujemy trudny do omówienia i pokazania zestaw dyscyplin naukowych. Dodatkowo zadajemy sobie pytanie - jakim językiem przekazać to osobom dorosłym, dzieciom, młodzieży w sposób dostępny i ciekawy. Niniejsze refleksje pragnę poświęcić zbiorom instrumentów geodezyjnych, zajmujących zasadniczą część Muzeum Geodezji i Kartografii. Dodatkowym elementem ilustratorskim będą znaczki pocztowe ze zdeponowanej u nas kolekcji.

Czytaj więcej

Opatowiana w Domu Muzealnym

W Domu Muzealnym sukcesywnie udostępniane są „Opatowiana” będące własnością muzeum lub oddane w depozyt. Aktualnie dostępne są eksponaty w kilku szafach i gablotach podzielone tematycznie. Na wystawie pokazano oryginalne opracowania książkowe wydane w okresie międzywojennym i wcześniejsze:

Czytaj więcej