Aktualności

Dzień Dziecka w Domu Muzealnym

Z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca 2020 roku Dom Muzealny otworzył swoje drzwi specjalnie dla dzieci. Najmłodsi wraz z rodzicami mogli zapoznać się z naszą placówką i jej wyposażeniem. Główną atrakcją była diorama, czyli rodzaj makiety modelarskiej, przedstawiająca bitwę pod Grunwaldem, wykonana przez pana Adama Kmiecickiego.

Wielkie zainteresowanie wzbudziły też eksponaty Muzeum Geodezji i Kartografii oraz liczne regionalia, które są świadkami historii naszej, opatowskiej ziemi.

Składamy serdeczne podziękowania dla autora dioramy, która nadal będzie dostępna dla zwiedzających oraz dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opatowie, która zapewniła dla dzieci słodki poczęstunek w postaci „Krówki Opatowskiej”.

Dzień otwarty naszego Muzeum to pomysł na popularyzację muzealnictwa i regionalizmu wśród młodego pokolenia. To sposób na rozbudzenie zainteresowań i przekazywanie dziedzictwa, dorobku minionych pokoleń. Z przyjemnością będziemy tę ideę kontynuować.

Rocznica stracenia Powstańców 1863 roku.

Dnia 30 kwietnia 2020 r., w 156. rocznicę stracenia sześciu Powstańców, na Ich pomniku-mogile, znajdującej się w pobliżu szpitala św. Leona w Opatowie złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz. Upamiętnienia bohaterów walk o wolność z okresu Powstania Styczniowego dokonali: pan Starosta Opatowski Tomasz Staniek, przedstawiciele Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie: pan dyrektor Andrzej Żychowski, pani Sylwia Szmalec oraz przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej pan Zbigniew Zybała.

W sytuacji, kiedy niestety niemożliwa była zaplanowana duża uroczystość, łączmy się symbolicznie w pamięci o Tych, którzy oddali życie za wolność i niepodległość Ojczyzny. Gloria victis!

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń