Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Start

Górniczy mundur galowy wraz z odznaczeniami i paradną szpadą w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie

mundur

Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie z powrotem zyskała ciekawy eksponat. Jest to kompletny, górniczy mundur galowy wraz z odznaczeniami i paradną szpadą.
Wszystkie należały do Zygmunta Pawlaka, górnika pochodzączego z Oschuchowa nieopodal Iłży, położonej w dawnym województwie kieleckim. Górnik ten, przez trzydzieści lat pracownik Kopalni Węgla Kamiennego Rozbark w Gliwicach, darzył wielkim sentymentem Kielecczyznę, Ziemię Opatowską, a w szczególności podziwiał Podziemną Trasę Turystyczną. Górnik przekazał swój mundur galowy do opatowskich podziemi, gdzie mogli oglądać go turyści. Niestety, w związku z zamieszaniem, które wybuchło wokół opatowskiej Podziemnej Trasy Turystycznej, cenny eksponat zniknął z wystawy. Działo się tak dlatego, że opatowski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, któremu Sąd Okręgowy w Kielcach nakazał w marcu tego roku zwrot starostwu podziemnych lochów, zabrał ze sobą mundur. Siostra zmarłego górnika, Świetlana Teresa Mrozek odzyskała jednak od Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego galowy uniform swojego brata. We wtorek, 7 listopada, wrócił on na ekspozycję opatowskiej Podziemnej Trasy Turystycznej (...). "Życzeniem mojego brata było, żeby mundur był właśnie w tym miejscu. Kilkukrotnie odwiedzał Opatów i podziemną trasę. Był zachwycony naszym regionem" - mówiła Świetlana Teresa.
Jest to typowy mundur galowy, górniczy, składa się z czapki z czarnym pióropuszem, oznaczającym górnika pracującego pod ziemią. Na mundurze są pamiątkowe guziki i dystynkcje, oraz bardzo interesująca galowa szpada górnicza (...).
 

"Zła się nie ulęknę... Polacy pomagający Żydom na Kielecczyźnie w latach II wojny światowej"

za si nie ulknWystawa składa się z ponad 40 plansz, na których przedstawiono historię zagłady Żydów na Ziemi Świętokrzyskiej oraz zaangażowanie Polaków w ratowanie żydowskich współobywateli. Na wystawę składają się: zdjęcia, dokumenty, relacje Polaków ratujących Żydów, a także sylwetki żołnierzy z oddziałów partyzanckich: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych, którzy nie tylko ratowali Żydów, ale również wspomagali ludność, która taką pomoc niosła. Podziemie zbrojne chroniło przed konfidentami czy szantażystami, fabrykowało fałszywe dokumenty tożsamości dla zbiegłych z getta bądź wyszukiwało bezpieczne kryjówki. Na ekspozycji pokazane zostało także duchowieństwo polskie, które dawało schronienie dzieciom żydowskim w ochronkach, sierocińcach, pomagało zamkniętym w gettach poprzez działające kuchnie Caritasu. Księża wydawali metryki chrztu, dzięki którym Żydzi mogli starać się o uzyskanie „aryjskich dokumentów”. Pozostała część wystawy to liczne przykłady niesienia pomocy Żydom przez społeczeństwo Kielecczyzny. Ta heroiczna postawa często kończyła się tragicznie, wiele przykładów pokazuje, że odwaga mieszkańców wsi, miasteczek i miast naszego regionu prowadziła do eksterminacji zarówno tych, którzy ratowali jak i tych, którym tę pomoc niesiono. Optymistycznym był fakt , że wiele z historii przedstawionych na wystawie skończyło się szczęśliwie, gdy Polacy i Żydzi doczekali wspólnie końca wojny. Ekspozycja zawiera także sylwetki tych Polaków, którym przyznano po wojnie tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Autor: Ewa Kołomańska / Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, opracowanie plastyczne: Grzegorz Chorążek / Muzeum Wsi Kieleckiej.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=6kGgVkHkxh0&feature=youtu.be